• Screenshots
  •  
  •  

Het verhaal

Het ontstaan van de maffia begint al ruim voor de 19e eeuw. Het Sicilië van toen was puur agrarisch en in het bezit van edele landeigenaren, meestal met de status van baron. Deze 'nobili' staken natuurlijk niet zelf de handen uit de mouwen om het land te bewerken. Tegen een percentage van de oogst en een pachtsom, verdeelden zij het land onder de boeren. Om toezicht te houden op het eigendom en er zeker van te zijn dat de oogst voldoende zou opbrengen, namen zij opzichters in dienst. Deze opzichters werden door de pachters 'chef', ofwel 'capo' genoemd. Deze capo was het aanspreekpunt voor het herverpachten van de landerijen en nog belangrijker de verdeling van het regenwater dat werd opgeslagen in de bassins ten behoeve van irrigatie. Het irrigeren van de akkers op het zeer droge eiland was de enige garantie voor welstand. Kort gezegd: wie het water bezat of verdeelde, bezat ook de rijkdom en daardoor de macht. Opzichters waren corrupt, en vrij om te beschikken over het lot van vele pachters. Daar is de basis gelegd voor de hedendaagse maffia, die zich voornamelijk bezighoudt met prostitutie, vastgoed, drugshandel, afpersing en politiek.

Het woord maffia staat voor misdaadorganisatie, oorspronkelijk op Sicilië. Later vooral in Italië en de VS. De maffia kent zijn oorsprong al voor de negentiende eeuw op het Italiaanse eiland Sicilië. Diverse maffiafamilies zwaaiden daar de scepter. Aan het hoofd stond de "Don" ofwel Godfather. De maffia opereerde met vaste codes, bijvoorbeeld bloedwraak (vendetta). Wie iemand van de familie vermoordt, zal door dezelfde familie worden gedood.

Een persoon die tot de maffia behoort wordt een maffioso (meervoud maffiosi) genoemd. Onder elkaar spreken maffiosi nooit over hun organisatie in termen van "maffia", eerder gebruiken ze termen als "de Familie". Ook hebben ze het soms over 'onze organisatie'. Ze noemen zichzelf ook geen maffiosi maar "Uomini d'onore" of "mannen van eer". Aan de top van de verschillende afdelingen (geleid door families) staat de "Don" (Heer). Zij worden bijgestaan door consiglieri (raadgevers). De Don geeft opdrachten aan zijn Caporegimes (kapitein van een regiment). Een regiment is weer onderverdeeld in verschillende cosche's (teams) welke worden aangestuurd door een Capodecino (kapitein van een dozijn). De uitvoerende handelingen worden verricht door de soldati, ook wel picciotti (Sicilaans voor jongens) genoemd.