• Login
  •  
  • Screenshots
  •  

 

Het verhaal

 

In deze moordlustige en  wrede wereld  zijn bondgenoten natuurlijk zeer belangrijk, voor zowel bescherming alsmede de financiën waar je eventueel op terug kunt vallen. Veel spelers behoren tot een familie, waar voor elkaar gezorgd wordt nog tot na de dood. Families zijn rijk en machtig en kunnen soms zelfs over een heel land heersen. Pas dus op met het aanvallen van deze families, je kunt immers niet eeuwig blijven onderduiken. En je snapt natuurlijk wel dat de familie niet blij zal zijn als je de Don neerschiet, of een van de casino’s overneemt.

Denk je er klaar voor te zijn, en te kunnen uitgroeien tot de machtigste Don van de Nederlandse Maffia? Registreer je dan nu!! Je krijgt de eerste 10 dagen een VIP lidmaatschap cadeau. Bijna alle spelopties zijn gratis, maar voor minder dan 10 eurocent per dag heb jij nog meer mogelijkheden!! Speel ook mee, en maak deel uit van de machtigste families van de Nederlandse Maffia!!!!

Door in drugs te handelen, Hoeren te zoeken, Mensen te smokkelen, Te gokken op voetbalwedstrijden, Auto’s te stelen, Een waarde transport te overvallen, Een georganiseerde misdaad uit te voeren, De president te ontvoeren, en mede-criminelen uit te schakelen kun je de rijkste en machtigste speler van dit spel worden. Nog niet overtuigd? Bekijk de screenshots aan de linkerzijde van de website!!!

Doe mee, en hoor er echt bij…           dat wil je niet missen toch?

 

Tussen de verschillende clans van Cosa Nostra golden van oudsher afspraken over de verdeling van territorium en de verschillende takken van bedrijvigheid. De internationale drugshandel was echter een nieuw terrein waarop iedereen wel wilde opereren. Dat leidde tot conflicten.

Het ontstaan van de maffia begint al ruim voor de 19e eeuw; het Sicilië van toen was puur agrarisch, en in het bezit van edele landeigenaren, meestal met de status van baron. Deze 'nobili' staken natuurlijk niet zelf de handen uit de mouwen om het land te bewerken. Tegen een percentage van de oogst en een pachtsom, verdeelden zij het land onder de boeren. Om toezicht te houden op het eigendom, en er zeker van te zijn dat de oogst voldoende zou opbrengen, namen zij opzichters in dienst. Deze opzichters werden door de pachters 'chef', ofwel 'capo' genoemd. Deze capo was het aanspreekpunt voor het herverpachten van de grondstukken, en nog belangrijker de verdeling van het regenwater dat werd opgeslagen in de bassins ten behoeve van irrigatie. Het irrigeren van de akkers op het zeer droge eiland was de enige garantie voor welstand. Kort gezegd: wie het water bezat of verdeelde, bezat ook de rijkdom en daardoor de macht. Opzichters waren corrupt, en vrij om te beschikken over het lot van vele pachters. Daar is de basis gelegd voor de hedendaagse maffia, die zich voornamelijk bezighoudt met prostitutie, afpersing en politiek.

Onder elkaar spreken maffiosi nooit over hun organisatie in termen van “maffia”, maar wordt de term “Familie” gebruikt. Aan de top van deze familie staat de "Don" (Heer). Zij worden bijgestaan door consiglieri (raadgevers). De Don geeft opdrachten aan zijn Caporegimes (kapitein van een regiment). Een regiment is weer onderverdeeld in verschillende cosche's (teams) welke worden aangestuurd door een Capodecino (kapitein van een dozijn). De uitvoerende handelingen worden verricht door de soldati, ook wel picciotti (Sicilaans voor jongens) genoemd. Hier nog enkele belangrijke begrippen:

Omertà:
 Houdt in dat wat er ook gebeurt, je met niemand over je familiezaken praat, je houdt je mond gesloten tegen de autoriteiten. De straf op het breken van de omertà is dat je wordt vermoord en dat een rat in je mond wordt achtergelaten.

Cosa Nostra:
Is de naam van de overkoepelende criminele organisatie van de verschillende Siciliaanse maffiafamilies.

Vendetta:
Bloedwraak, Wie een lid van een familie doodt, zal door die familie bestraft worden met de dood. Gedood wordt ook diegene die zich tegen de bendes verzet.

Ben jij ook benieuwd wat woorden als Omertà, Cosa Nostra en Vendetta in deze game betekenen? Meld je dan aan, en ontdek het zelf.