Regels

                De Regels Van De--Maffia    

 

 

 1. Deze regels zijn van toepassing wanneer je deelneemt aan De--Maffia
 2. Elke gebruiker dient de aanwijzingen van een crewlid op te volgen.
 3. Het is ten strengste verboden om op de website enige vorm van haat, discriminatie of iets in deze richting te publiceren. Overtredingen worden zwaar gestraft en kunnen gemeld worden bij een deelnemer van de crew.
 4. Boos worden op iemand omdat hij/zij jou heeft aangevallen is niet de bedoeling! Ga niet dreigen! Het hoort bij het spel.
 5. Het gebruik van spiders, bots of andere third-party-software (software van derden) is ten strengste verboden! Bij constatering van wangebruik zal de account van desbetreffende speler worden geband op registratie-IP.
 6. Het maken van reclame voor andere spellen en websites is ten strengste verboden. Bij constatering van wangebruik zal de account van desbetreffende speler worden geband op registratie-IP.
 7. Het is verboden om iemand te bedreigen in het spel. Het is dus verboden om een persoonlijk bericht naar iemand te sturen met de volgende strekking: "Bel voor mij of ik vermoord je." Er zijn veel kleine kinderen die het spel ook spelen. Deze zijn makkelijk te be�nvloeden. Wordt u verzocht / gedwongen te verplicht bellen voor iemand anders, terwijl u dat eigenlijk helemaal niet wil. Kunt u terecht bij een crewlid. Wij accepteren overigens enkel bewijs dat zich in het spel bevindt.
 8. Valsspelen

 9. Vals spelen is ten strengste verboden. Als je een excuus geeft zoals: "Dat wist ik niet!" zullen wij het vanzelfsprekend niet geloven. Als je een fout in het spel hebt ontdekt en daarvan profiteert is dat niet toegestaan. Je kan dan een ban verwachten. Meld het ons dus!

 10. Als je vals speelt kan je gestraft worden. Dit snap je zelf ook wel. Wij bedenken een passende straf voor je. Over deze straf gaan we niet in discussie. Als je dit wel doet kan je een nog hogere straf krijgen. Is het echt helemaal onterecht dan kan je altijd een berichtje sturen naar een admin. Let wel even op je taalgebruik en leg alles duidelijk uit!

 11. Valsspelers chanteren is ook ten strengste verboden. Als jij iemand ziet die zich niet aan de regels houdt dan is het aangeraden de crew in te lichten. Probeer het niet zelf op te lossen! Achter de schermen kunnen wij alles zien.

 12. Het doorsluizen van geld naar andere accounts is ten strengste verboden. Dit wordt beschouwd als competitievervalsing en zal dusdanig leiden tot een ban.

 13. Het aanmaken van meerdere accounts door middel van een proxy is niet toegestaan. Mocht echter blijken dat u dit doet zullen hier bij horende maatregelen worden getroffen.

 14. Enige vorm van automatische programma’s laten uitvoeren zonder dat er direct contact tussen de speler en onze dienst is wordt ook beschouwd als vals spelen.

 15. Crew

 16. De crew heeft het recht om jouw account te wijzigen of te verwijderen. Hier kan niet over worden gediscussie�rd.

 17. De crew heeft rechten om alles te zien en te doen. Zij kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld.

 18. We zullen proberen als crew alles te regelen en zo snel als het kan. Wij zijn echter geen machines, houdt daar dan ook rekening mee.

 19. Accounts

 20. Accounts mogen tegen geen enkele vergoeding worden doorverkocht, mits toestemming van de administrators! Mocht het account worden verkocht zonder dat er toestemming is van een administrator, dan zal het account verwijderd worden.

 21. Niet actieve accounts mogen worden verwijderd. Deze worden niet terug gezet.

 22. Het in het bezit zijn van meerdere accounts is niet toegestaan. Mits er een optie is gekocht om met twee accounts te spelen is het toegestaan, anders zullen er maatregelen worden genomen. Een persoon mag maximaal 2 accounts in bezit hebben. Heeft een persoon meer dan 2 accounts in bezit kan dit leiden tot het verwijderen van alle accounts.

 23. Een verbannen account zal geen toegang meer krijgen tot de site. Ook discussi�ren over een account dat verbannen is heeft geen zin: mocht je het toch proberen, dan kun je zelf ook een ban verwachten.

 24. Veiligheid

 25. Zorg er voor dat je wachtwoord niet makkelijk te kraken is voor anderen. Plaats ook geen openbare gegevens van jezelf op de website. Alles is op eigen risico!

 26. Wij zullen nooit om u wachtwoord vragen, niet in chat, forum en of privé berichten of welke andere vorm dan ook. U bent zelf verantwoordelijk voor u account. Blijkt echter dat u geen toegang meer heeft tot uw account komt dit eerder voort uit het feit dat u uw login deelt met andere spelers. Dit zelf is ook strafbaar want per IP mogen er maar 2 accounts geregistreerd zijn. Deel hem dus niet met andere spelers dit kan verkeerd aflopen.

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden? Stuur dan een Bericht naar een van de crewleden.                                        

InloggenNog geen account? Aanmaken Wachtwoord vergeten? Opvragen

Leden

Linkpartners