Regels

Regels:

Deze regels gelden voor alle spelers op The Punisher.org!

Bij het niet naleven van deze regels zijn wij van

The Punisher.org genoodzaakt het desbetreffende account

te verbannen.

1 Algemeen

1.1 Bij het niet naleven van deze regels zijn wij gerechtigd om U te verwijderen/verbannen zonder eerdere waarschuwing.

1.2 Als crew hebben wij het recht om grote of kleine toepassingen te veranderen, ook tijdens een ronde.

1.3 The Punisher.org is nooit aansprakelijk voor enige schade die door misbruik van een account wordt veroorzaakt.

1.4 Onze actieve leden worden niet vermoord, er zijn inactieve leden genoeg die te killen zijn, en er word regelmatig geld bijgeschreven zodat het geld stelen plezant blijft voor iedereen. bij het niet naleven van deze regel heeft de crew het recht om direct permanente  ban te geven.

2 Gedrag

2.1 Bij ongewenst gedrag zal een speler verbannen worden.

2.2 Commerciële wervende teksten verzenden en/of publiceren is verboden. Bij overschrijding volgt een ban.

2.3 Respecteer alle criminelen. Scheld niet op elkaar het is een maffia spel en als je met ziektes of anders beledigend gaat schelden dan zij moeten wij hierdoor gaan optreden.

2.4 Het is VERBODEN om reclame te maken voor andere sites op de minichat en via de berichten.

3 Crew

3.1 De crewleden hebben te allen tijde het recht jouw account te wijzigen of te verwijderen 

3.2 De crew stelt zich in geen enkel opzicht aansprakelijk

3.3 Als crew hebben wij het recht om alles te zien

3.4 Heb respect voor beslissingen van de admin

3.5 De crew heeft de taak toe te zien op handhaving en naleving van de regels.

4 Accounts

4.1 IP-ADRES:
Per IP-adres is 1 account toegestaan.
Wil je nog 1 account aanmaken voor bv een familielid of een vriend(in) stuur dan aan één crew-lid een berichtje voor goedkeuring. Heb je die goedkeuring maak dan pas dit account aan

4.2 Inactieve accounts mogen verwijderd worden.

5 Belcredits

5.1 De crew is niet aansprakelijk als er een storing optreedt bij het bestellen van belcredits

5.2 Belcredits vertegenwoordigen een waarde, spelers die andere leden scammen worden aangegeven voor heeling/diefstal

6 De Veiling

De Veiling mag alleen op de juiste wijze gebruikt worden dit betekend dat de aangeboden zaken een reeele prijs moeten hebben, wordt hier misbruik van gemaakt dan zijn wij genoodzaakt de Veiling te sluiten.

7 Geld Doorsluizen

Er wordt geen geld naar hetzelfde IP-adres doorgezet ook niet via een omweg, doe je dit toch volgt er eerst een tijdelijke ban, en bij herhaling een permanente ban !

8 Gegevens doorgeven
Het doorgeven van links of privé gegevens via de chat of berichten is niet toegestaan. hierop volgt een ban, wil je dat iemand jou gegevens krijgt stuur dan één crew-lid een berichtje en dan zullen we in overleg gaan.

HOU JE WACHTWOORD OOK VOOR JE ZELF