killer3

U bent nieuw?

Maak dan snel
een speler aan!
spelregels


Gebruiksregels Maffiadisaster

 

 Admins

Maffiadisaster’s admins zijn die personen, die door door de eigenaar zijn gekozen, om ervoor te zorgen, dat de hieronder staande regels die gelden op de webpagina nageleefd worden. Admins kunnen daarnaast helpen met vele vragen, die u evt. heeft m.b.t. de verschillende functies op maffiadisaster.nl, als er problemen zijn in de chat of met problemen in uw profiel.

 

Admins bezitten een aantal hulpmiddelen die men kan inzetten, om een gebruiker van de site uit te sluiten als deze onrust creëert of problemen veroorzaakt, anderen geneert of op een andere manier de geldende regels voor de site overtreedt. De regels en aanbevelingen/opdrachten die admins neerzetten zijn gebaseerd op de regels, definitief en staan niet ter discussie. Als u ervoor kiest om over een besluit van een admin te discussiëren, kunt u een uitsluiting van maffiadisaster.nl voor een kortere of langere periode riskeren. Het bedreigen of beledigen van een admin of ander crewlid kan tevens uitsluiting van de site als gevolg hebben.

 

De crewleden die maffiadisaster heeft kunt u vinden onder “Crewleden” in de bovenste balk van uw scherm. U kunt altijd zien, welke admins of crewleden er online zijn onder de “Persoonlijk / Online leden”. Tevens zijn de namen van de crewleden een andere kleur zodat ze duidelijker herkenbaar zijn.

 

Leeftijd

Deelnemers zijn vanaf 13 jaar welkom op disaster.

 

Afbeeldingsregels

Afbeeldingen met de pornografische, provocerende, religieuze en/of cultureel aanstootgevende inhoud worden zonder aankondiging verwijderd. Afbeeldingen met heel agressieve inhoud (dreigende taal, heftige horrortaferelen) lopen tevens het risico te worden verwijderd.

 

Keuze van gebruikersnaam

Gebruikersnamen mogen op geen enkele wijze ongepaste inhoud bevatten. Gebruikersnamen die opgericht zijn met het doel ten toon te stellen of andere gebruikers of admins te generen op de site, zijn ook niet toegestaan. Ook namen volledig in caps geschreven zijn niet toegestaan. Gebruikersnamen die de regels overtreden, kunnen zonder waarschuwing vooraf van de site uitgesloten worden.


Regels en richtlijnen voor gebruik van de chat en het profiel

Hieronder vindt u de geldende regels voor het gebruik van de chat en uw profiel op maffiadisaster. Deze regels zijn gemaakt, zodat iedereen een goede ervaring beleeft bij zijn bezoek aan onze website.

 

De volgende zaken zijn niet toegestaan op de chat of uw profiel:

- Spamming: Spamming wordt gedefinieerd als vele smileys achter elkaar zonder reden, een lange rij letters/cijfers achter elkaar zonder mening, als er geschreven wordt met HOOFDLETTERS.

- Reclame: Reclame voor of verwijzing naar andere sites op welke manier dan ook (links, pm, profiel, chat)

- Racistische uitlatingen en aanvallen. Hiermee wordt bedoelt aanvallen en uitlatingen die offensief kunnen werken t.a.v. religie of etnische minderheden.

- Pornografisch materiaal. 

- Geweldadig en dreigend gedrag (links, uitlatingen)

- Persoonlijke conflicten. Alle vormen van persoonlijke conflicten dienen buiten maffiadisaster behouden te blijven.  Dit wordt niet getolereerd.

- Vuile/ongepaste taal. Alle communicatie op de website (ook toevoegingen en berichten) dient in goede  taal gevoerd te worden.

- Reclame voor of verwijzing naar andere sites op welke manier dan ook (links, pm, profiel, chat) worden direct bestraft met een permanente ban. Reclame op maffiadisaster.nl is niet toegestaan, tenzij men een reclameafspraak met maffiadisaster.nl heeft. Links worden zonder waarschuwing verwijderd.

- Het op de kop schrijven (speciaal voor de chat). Het is niet toegestaan om op de kop te schrijven in de chat, daar dit bezwaarlijk is voor alle partijen, om de chat te kunnen volgen. Speciaal onze admins dienen alles te kunnen volgen, wat er in de chat gebeurd.

- Spelen met meerdere accounts. Het is  toegestaan te spelen met meerdere accounts. Per persoon mag men deelnemen met 1 account tot een max van 2 accounts per IP-adres.

- Alle chat vindt plaats in het Nederlands. Maffiadisaster.nl is een Nederlandse site en alle chat dient daarom ook in het Nederlands plaats te vinden.

 

Als bovenstaande regels niet gehandhaafd worden, riskeert u uitgesloten te worden van maffiadisaster.nl voor een kortere of langere tijd. Uw gedrag hier is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Alle aanbevelingen/opdrachten van admins of crewleden van maffiadisaster.nl m.b.t. veranderingen in profielen e.d. dienen opgevolgd te worden. Een klacht over een aanbeveling/opdracht van een admin, kan aanleiding zijn voor een ban.

In het algemeen gezien komt het er op neer, dat u zich ten alle tijden netjes dient te gedragen. Denk aan andere gebruikers/mensen en wees tegenover anderen netjes zoals u ook wenst netjes behandeld te worden. Als u twijfelt waar de grens ligt, ook m.b.t. bovenstaande regels, dan kunt u altijd een van onze admins of crewleden dit vragen.

 

Belcredits

Aangekochte belcredits zijn defintief en zullen niet meer teruggegeven worden. Een speler kan derhalve geen geld terug meer eisen voor de credits die om welke reden dan ook niet meer bruikbaar of gewild zijn.

Het is NIET toegestaan belcredits op de veiling te zetten of te kopen, gebeurt dit toch dan zullen de belcredits van het account worden verwijderd. Het aankoopbedrag zal niet worden vergoed! Hier kan tevens een ban voor gegeven worden van minimaal 24 uur.

 

Contact met crewleden: Kendra@maffiadisaster.nl, Lionhart@maffiadisaster.nl

Maffiadisaster is niet verantwoordelijk voor storingen op de servers