voor ouders

Informatie voor ouders                     
Deze pagina is bedoeld om ouders informatie te verschaffen over het spel cosa-nostra.

Spel

 is een online Maffia browser spel. Dit wil zeggen een spel in een website verwerkt. Ook wel RPG genaamd, Role Playing Game! Wij spelen hier met zijn allen de rol van een maffialid in deze maffiagame. Er kunnen misdaden uitgevoerd worden en families(bendes) worden opgericht. Maar niet alles gaat over de zelfkant van het leven, zo kun je racen met auto's, discussieren op het forum en de minichat, geld sparen, vrienden hebben en naar het casino gaan en natuurlijk nog heel veel meer!

Maar buiten dat, het is en blijft een spel over de maffia. Al zijn de crewleden allemaal in uw leeftijd!, we zijn allemaal 20 jaar of ouder. Wij zullen er ook op toezien dat er geen grove taal word gebruikt, geen racisme. Er op letten dat er niemand wordt gepest en dat er ongestoort en gezellig een spelletje gespeeld kan worden.

Leeftijd
Dit spel is bedoeld voor de wat oudere jongeren, grofweg 11 jaar en ouder. We hanteren geen leeftijdscontrole aangezien dit niet betrouwbaar is en averechts werkt.

Kosten
Het spel is gratis te spelen, wanneer het spel bevalt kan een speler er voor kiezen te betalen voor het spel.
Er is bijvoorbeeld een betaal mogelijkheid om het spel actiever te spelen door VIP-speler te worden. Een VIP geldt voor 15 dagen,of altijd v.i.p als men 15 v.i.p dagen koopt hierna kan een speler opnieuw kiezen om VIP worden.

Er is dus geen sprake van een abonnement dat opgezegd moet worden of een automatische maandelijkse afschrijving.

Betalingen worden meestal gedaan per telefoon, wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u betaalnummers blokkeren op de telefoon. Ook kunt u ervoor kiezen een wallie kaart te nemen of via ideal of paypal. Zo is uw veiligheid extra gewaarborgd, Tevens hebben wij zelf een hekel aan reclame telefoontjes en willen ook iedereen duiden op de website https://www.bel-me-niet.nl/ hier kunt u gratis registreren en dan mag niemand u meer bellen met een marketing stunt.  Zie dit als een gouden tip! Nooit meer lastiggevallen worden tijdens het eten.

Blokkade
Wanneer u niet wilt dat uw kind dit spel speelt, is er de mogelijkheid om dit spel te laten blokkeren voor uw kind (account moet jonger dan 4 weken zijn). Neem hiervoor contact op via het contact formulier. We kunnen uiteraard niet uitsluiten dat uw kind een tweede account aanmaakt en alsnog gaat spelen bij vrienden.

 contacteren kan via deze link.
Wij streven er naar uw mail binnen 24u te beantwoorden.

Mvg,

 Crew

 

 

 

Information for parents
This page is intended to provide parents information about the game
cosa-nostra.

Game
cosa-nostra Mafia is an online browser game. That is a game included in a website. Also known as RPG, Role Playing Game! We play here are all the role of a mafia in this mafia game. There crimes are performed and families (gangs) are established. But not everything about the seamy side of life, so you can race cars, discuss in the forum and the mini chat, save money, have friends and go to the casino and of course much, much more!

But beyond that, it is still a game about the mafia. All the crew members all in your age !, we're all 20 years or older. We will also ensure that there is used no foul language, no racism. Take care that no one is being bullied and that undisturbed and cozy a game can be played.

Age
This game is intended for older youngsters, roughly 11 years and older. We do not use age verification because it is unreliable and counterproductive.

Cost
The game is free to play, when the game like a player can choose to pay for the game.
For example, a payment option to be playing the game more active VIP players. A VIP valid for 15 days, or if one always v.i.p v.i.p 15 days of purchase then a player may choose again to be VIP.

There is no question of a subscription to be terminated or automatic monthly depreciation.

Payments are usually done by phone if you want to avoid this, you can block premium rate numbers on the phone. You can also choose to take a Wallie card or via PayPal or PayPal. Thus, additional guarantees your safety, we ourselves also hate advertising calls and want to identify anyone on the website https://www.bel-me-niet.nl/ here you can register for free and then no one can call more with a marketing stunt. See this as a golden tip! Never bothered while eating.

blockade
If you do not want your child to play this game, there is the possibility to block this game for your child (account must be younger than 4 weeks). Please contact us via the contact form. We can not exclude your child create a second account and still go play with friends.

 contact via this link.
We strive to answer your mail within 24 hours.

Best regards,
 Crew

 
Taalkeuze:    Nederlands    English    Français    Deutsch    Norsk    Polski    Čeština    Türkçe