The-Destroyers

U bent nieuw?

Maak dan snel
een speler aan!
Regels

1. Algemeen

1.1 Voordat je kunt spelen, moet je een geldig E-mailadres opgeven. Hierop komt je activatie code binnen en zonder die code kun je niet spelen.

1.2 Bij het niet naleven van deze voorwaarden/regels is The-Destroyers gerechtigd om u te bestraffen.

1.3 Uw privégegevens worden niet verkocht of bekendgemaakt aan een derde. Mits er reclame wordt gemaakt. Dan zullen uw gegevens worden doorgestuurd naar MijnMaffia. Daar wordt je dan op de schandpaal gezet.

1.4 Onder ons team valt de eigenaar, website beheerders (admins, moderators, etc.)

1.5 Er mogen en kunnen grote of kleine wijzigingen, al dan niet spelinhoudelijke wijzigingen in het spel plaatsvinden, ook tijdens een ronde.

1.6 The-Destroyers behoudt zich het recht het spel te resetten, als dat nodig is.

1.7 Zorg dat je wachtwoord niet te makkelijk te kraken valt. The-Destroyers is niet aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik, van je account wordt veroorzaakt.

1.8 Geen, van de in de afzonderlijke pagina's van deze website opgenomen afbeeldingen of teksten, mag worden gekopieerd, opgeslagen, verzonden, verspreid, en/of openbaar gemaakt worden.

1.9 De eigenaar is ten aller tijde gerechtigd om deze regels, naar aanleiding van onvoorziene gebeurtenissen, aan te passen zonder hierover de spelers te informeren.


2. Interacties met andere gebruikers

2.1 Het verspreiden, het publiceren of het openbaar maken van een tekst, een bericht, een teken of enig andere drager van discriminerende uitlatingen is verboden.

2.2 Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag (schelden,flooden,beledigen) wordt dit bestraft. 

2.3 Het is verboden andere deelnemers te stalken.

2.4 Het schelden met ziektes en/of geslachtsdelen is ten alle tijden verboden, en zal direct worden bestraft met een permanente ban.

2.5 Het is verboden om je MSN via de chat door te geven, dit mag wel via een PM.

2.6 Het is verboden om in de chat een andere kleur te typen dan standaard is aangekozen.

2.7 Mocht de Don/Donna van een familie vermoord worden, is het normaal dat hij/zij weer wordt opgenomen in de door hem/haar opgerichte familie. Ook dient hij/zij weer als Don/Donna te worden ingesteld. De Crew zal als dit niet gebeurd, passende maatregelen nemen.

 

3. Profiel

3.1 Het is verboden om beeldmateriaal van een persoon, zonder dat hij hier iets van af weet, te plaatsen.

3.2 De maffiosi link van The-Destroyers mag je overal promoten, waar dit is toegestaan. Dus niet op andere maffia-spellen. Doe je dit toch en de eigenaar krijgt hierover bericht van mijnmaffia, zal je direct een permanente ban krijgen.

   3.2.1  Het typen van een link en/of spelnaam in de chat is niet toegestaan.

   3.2.2 Ook het voeren van een naam waarin een spelnaam is gebruikt is niet toegestaan.

           Dit geld ook voor het voeren van een "schuttingtaal" naam,en een naam die discriminerend is.

3.3 Het is verboden om programma's te gebruiken voor maffiosi link kliks.

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden niet in contanten uitbetaald. Alleen in de vorm van credits en/of bankgelden/of VIP-dagen.

4.2 Prijzen worden automatisch bijgeschreven na de reset van The-Destroyers.

4.3 Prijzen zijn niet overdraagbaar.

4.4 Om de 50 spelers zal er een actie worden gehouden. 


5. Valsspelen/Technische fouten

5.1 The-Destroyers is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen door het gebruik van de website.

5.2 The-Destroyers is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, geleden door het falen en/of door de technische mankementen bij het kopen van credits.

5.3 De speler kan geen aanspraak maken op enige goederen en/of vergoeding, door een technische fout in de website en/of het belsysteem.

5.4 De speler en/of lezer dient The-Destroyers ten alle tijden in kennis te stellen van enige bugs.Doe je dit niet dan kan je een ban verwachten, ook al maak je geen misbruik.

5.5 Als je niet eerlijk het spel speelt valt dit onder valsspelen en kan je gestraft worden. Over deze straf gaan we niet in discussie. Is het echt helemaal onterecht dan kan je een e-mail te sturen via onze contact pagina.

5.6 Het is niet toegestaan om meer dan 2 accounten op 1 IP-adres te hebben. Na aanvraag bij de admins kan er een extra account vrijworden gemaakt.

5.7 Het gebruik van proxy-servers is verboden.

5.8 Grote bedragen  naar elkaar overmaken wordt gezien als cheaten. Het is de bedoeling dat  iedereen voor zijn eigen geld zorgt. Wel mag men elkaar doneren na een kill of nadat men een erfenis terug wil geven. Geldbedragen doneren op hetzelfde IP-adres is niet mogelijk. Doneren naar leden van je familie mag wel. Ook een afsplitsing van je familie mag je doneren.

  5.8.1 Het doorverkopen van de door jou ontvangen credits naar een speler op hetzelfde IP-adres is verboden, en daarom ook niet mogelijk. Wil je toch credits verkopen dan dien je eerst aan de verkoper te doneren, waarna de eigenaars de credits zullen overschrijven. Deze regel is het gevolg van veelvuldig misbruik maken van meerdere IP-adressen.

  5.8.2 Ook het doorverkopen van beheren is niet mogelijk op hetzelfde IP.

5.9 Het is verboden om geautomatiseerd gestuurde programma's te gebruiken op The-Destroyers.

5.10 Bij spel bederf of zaken waar dit reglement niet in voorziet, bepalen de admins de verdere gang van zaken.

5.11 Een verbannen speler zal worden ontdaan van bescherming en komt op de dodenlijst met de belcredits die deze speler nog heeft staan.

5.12 Een speler die hier een idee pikt van de extra toegevoegde spellen, om die bij een ander maffia-spel als het zijne te gaan gebruiken, zal onmiddelijk verbannen worden. Ook wordt contact gezocht met het andere maffia-spel om die persoon te straffen.

6. Belcredits

6.1 Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te vragen aan hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers om te spelen en het gebruik van de bel credit optie.

6.2 Deelname middels een mobiele telefoon kan, afhankelijk van de provider van de deelnemer. Dit kan duurder uitvallen, Providers kunnen extra kosten met zich meerekenen.

6.3 Op zondag wordt het geluksrad aangepast, men kan dan enkel credits winnen. Helaas, niets gewonnen blijft er ook in dan. Daar kan de eigenaar niets aan veranderen. Vanaf ongeveer 10:00 uur tot ongeveer 22:00 uur geldt deze instelling.Door omstandigheden kan van de tijd worden afgeweken.Het rad blijft dan 12 uur zo staan. Na die 12 uur wordt het rad weer ingesteld op het normale wat hier altijd in staat.

6.4 Besteld een speler credits, dan wordt aan het eind van een ronde 10% van de ontvangen credits, als extra aan zijn/haar account geschonken. Dit als een dank je wel, omdat wij door die aankopen MaffiaPunten krijgen en weer uitbreidingen/updates kunnen kopen.

7. Vragen

7.1 Heb je een vraag? Dan kan je die stellen in de minichat of een berichtje sturen naar de medeeigenaar( Ireth), de Admin of de Moderator.

7.2 Een vraag plaatsen met een opmerking die al een keer eerder is geplaatst wordt niet op pijs gesteld.

7.3 Wij streven erna uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.

8. Forum

8.1 Een topic plaatsen met een vraag of opmerking die al een keer eerder is geplaatst is niet toegestaan.

8.2 Een nieuw topic dient altijd te worden geplaatst in de relevante subforum.

8.3 Het is verboden om via het forum reclame te maken voor je maffiosi link.

8.4 Andere websites promoten op het forum, is niet toegestaan.

8.5 The-Destroyers behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van het gebruik van het forum.

8.6 De admins hebben het recht om berichten te verwijderen.

8.7 Het is verboden onnodige berichten te posten.

8.8 Gebruik het forum waar het voor dient. Het is geen chat.

8.9 Geef je topic altijd de juiste titel. Anders wordt dit topic door ons verwijderd.

8.10 Op ons forum staan meerder regels aangaande hoe men zich dient te gedragen op de chat. Wijk je hiervan af zullen er sancties volgen. Lees derhalve ook die regels door.

9. Beëindigen van de overeenkomst

9.1 Hieronder valt het ontzeggen van toegang tot het spel (ip ban).

9.2 De beslissing hierover is onherroepbaar.

9.3 De overeenkomst kan ten alle tijden worden stopgezet door The-Destroyers.

9.4 Schade die is ontstaan bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst is niet te verhalen op de eigenaar van The-Destroyers of bij mijnmaffia.

9.5 Mits er schade is ontstaan door een andere gebruiker, behoudt de gedupeerde het recht deze schade te verhalen op de gebruiker.

9.6 The-Destroyers is niet verplicht om informatie te verstrekken aan de gedupeerde.

10. Moderators en/of admins

10.1 De admins hebben de taak de regels te handhaven.

10.2 De moderators zullen dit doen zonder iemand of iets voor te trekken.

10.3 De admins hebben de bevoegdheid om mensen de toegang tot het forum te weigeren.

10.4 De admins hebben de bevoegdheid om mensen de toegang tot het spel te ontzeggen.

10.5 Als je iemand ergens van verdenkt, dien je dit te melden aan een van de admins.

10.6 Admins hebben het recht, indien men langer dan 1 maand niet actief is geweest op The-Destroyers het inactieve account te verwijderen en beslag te leggen op de eigendommen van dit account. 

10.7 Ga niet vragen om Crew te worden. Indien de eigenaar meer Crewleden nodig heeft, zal er met geschikte spelers ZELF contact worden gelegd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Aan de op de website The-Destroyers aangeboden diensten en/of informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

11.2 The-Destroyers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie.

11.3  The-Destroyers heeft het recht de informatie en diensten van de website te wijzigen.

11.4 Indien een persoon The-Destroyers probeert te hacken en/of schade toebrengt zullen wij de des betreffende persoon een schadevergoeding van 5.000 euro verwijten. Indien nodig zal de rechtbank en deurwaarder worden ingezet.

12. Het team

12.1 Het team heeft het recht om jouw account te wijzigen of te verwijderen. Hier kan niet over worden gediscussieerd.

12.2 Het team heeft rechten om alles te zien en te doen. Zij kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld.

12.3 We zullen proberen als het team, alles te regelen en zo snel als het kan.

13. Accounts

13.1 Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn account en op welke wijze deze wordt gebruikt.

13.2 Accounts mogen tegen geen enkele vergoeding worden doorverkocht. Geef je dus je wachtwoord aan een ander, en die misdraagt zich, kan het zijn dat je account wordt geblokkeerd.

13.3 Non-actieve accounten kunnen worden verwijderd door ons. Deze worden niet terug gezet.

13.4 Het in het bezit hebben van meerdere accounts is niet toegestaan. Lees 5.6. Wordt je hierop betrapt zullen alle door jou aangemaakte account verbannen worden.

13.5 Een account dat is verbannen zal niet weer toegang krijgen tot de site, mits er zich hiervoor een goede reden voordoet. Hierover kun je contact leggen met de medeeigenaar van The-Destroyers.

14. Objectenbeheer

14.1 Om iedereen een eerlijke kans te geven op een beheer, hebben we besloten dat ieder lid maximaal 2 beheren van elk soort mag hebben. Mocht er na 1 week vanaf de reset nog beheer over zijn, mag naar hartelust gekocht worden, maar het kan ook voorkomen dat de termijn van 1 week wordt ingekort.

15. Supplement

15.1 In alles waar dit reglement niet in voorziet bepaald de eigenaar wat er verder gebeurd.

15.2  The-Destroyers  kan NIET verantwoordlijk worden gehouden voor teksten in het spel waar zei geen invloed op hebben, zoals bv de teksten bij de casino's en andere beheerobjecten.

15.3 Onze chat is niet om voetbal te bespreken, of om geschillen uit te vechten. Doe dit lekker in een PM. Ook familiezaken worden NIET in de chat afgehandeld.Ook het vragen om een familie te joinen in de chat is verboden

15.4 Wordt je vermoord, ga dan niet schelden. Don't get mad,. . . . GET EVEN.