Regels

Algemeen

1.1 Deze regels zijn van toepassing wanneer je deelneemt aan ViceMaffia.

1.2 Bij het niet naleven van de voorwaarden en/of regels is ViceMaffia gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te beëindigen waarbij de in artikel 1.9 gestelde voorwaarden van kracht zullen zijn.

1.3 Het is ten strengste verboden om op de website enige vorm van haat, discriminatie of iets in deze richting te publiceren. Overtredingen worden zwaar gestraft en kunnen gemeld worden bij een deelnemer van de crew die hier op zijn of haar plaats een beslissing over kunnen nemen.

1.4 Bij aanmelding accepteert de deelnemer dat de ingevulde gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van e-mail welke afkomstig is van ViceMaffia, gericht aan het ingevulde e-mail adres.

1.5 Boos worden op iemand omdat hij/zij jou heeft aangevallen is niet de bedoeling! Ga niet dreigen! Het hoort bij het spel. ViceMaffia mag ten alle tijden een lid van de site verwijderen door het dreigen of boos worden op iemand anders.

1.6 Valsspelers chanteren is ook ten strengste verboden. Als jij iemand ziet die zich niet aan de regels houdt dan is het verplicht om ViceMaffia in te lichten. Probeer het niet zelf op te lossen! Achter de schermen kunnen wij alles zien en hebben wij ook alle rechten om dit te kunnen zien.

1.7 Voor het melden van valsspelers kunnen beloningen worden gegeven. Wij zijn hier echter niet verplicht toe!

1.8 Elke gebruiker dient de aanwijzingen van een crewlid op te volgen. Gebeurt dit niet, dan mag ViceMaffia ten alle tijden die persoon blokkeren van de site.

1.9 ViceMaffia zal nimmer verplicht kunnen worden tot restitutie van (abonnements)gelden en belcredits die verschuldigd zijn. Ook niet bij tegenvallende resultaten, of indien enige voorwaarde is overtreden of indien ViceMaffia gedurende een korte of langere tijd niet of, gedeeltelijk niet, bereikbaar is.

1.10 Er mogen en kunnen grote of kleine, al dan niet spelinhoudelijk wijzigingen in het spel plaatsvinden, ook tijdens een ronde zonder dat ViceMaffia verplicht is tot compensatie van eventueel opgelopen nadeligheid bij accounts en/of families.


Communicatie

2.1 Discriminerende, racistische of seksueel getinte uitlatingen zijn strikt verboden.

2.2 Het plaatsen van foto's, die niet van hem/haar zelf betreffen, groepsfoto's, seks gerelateerde foto's, naaktfoto's of enige op welke wijze dan ook aanstootgevende beelden en/of uitlatingen zijn verboden.

2.3 Het plaatsen van adres- woonplaats gegevens, e-mail adressen, telefoon/msn of ICQ gegevens is verboden.

2.4 Uitlatingen met doel of tot gevolg het aantasten van de waardigheid van een persoon zijn verboden.

2.5 Het bedreigen, beledigen of het kwetsen van andere personen is niet toegestaan.

2.6 Het plaatsen van commerciële of enige op welke wijze dan ook wervende teksten/gegevens is verboden.

2.7 Het al dan niet valselijk beschuldigen van mensen is niet toegestaan. Als je iemand ergens van verdenkt, meld dit dan aan een van de admins.

2.8 Controleer voordat je een nieuw topic opent of jouw vraag of opmerking al eerder aan bod is gekomen en zorg ervoor dat je het topic plaatst in de daarvoor bestemde categorie.

2.9 Het plaatsen van dubbele en/of nutteloze berichten is verboden.

2.10 Het is niet toegestaan om te gaan vragen om een reactie in een topic, als iemand zich geroepen voelt om te reageren dan zal hij/zij dit vanzelf doen.

2.11 Het is verboden reclame te maken voor je referral link via het forum.

2.12 Het promoten van andere websites op waardoor ViceMaffia wordt benadeeld is verboden en zal bestraft worden.

2.13 Enkel een topicstarter mag vragen of een topic gesloten wordt. Het besluit van een crewlid om een topic te sluiten, om wat voor reden ook, is bindend en is geen discussie over mogelijk.

2.14 De voertaal op het forum is Nederlands, probeer je bericht zo duidelijk en correct mogelijk te formuleren en maak geen overmatig gebruik van hoofdletters, leestekens of emoticons.

2.15 Voor het niet naleven van de regels in het forum kan een ban worden uitgedeeld. Naar de zwaarte van de overtreding zal je voor een bepaalde tijd toegang tot het spel ontzegd worden.

2.16 ViceMaffia behoudt zich het recht om leden toegang tot het spel voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

2.17 ViceMaffia zal op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de informatie, plaatjes of gegevens die door de gebruikers op het forum zijn gezet.

2.18 Het openbaar maken van Privé Berichten is ten strengste verboden. Het is dus niet de bedoeling dat je een Privé Bericht plaatst op het forum. Wanneer dit wel gedaan wordt zal dit bestraft worden met een ban of permanente ontzegging van de toegang tot het spel.

2.19 Het openlijk ter discussie stellen of het in twijfel trekken van de beslissingen van de crew is niet toegestaan, dit kan bestraft worden met een ban of de toegang tot het spel kan ontnomen worden. Indien je het niet eens bent met een beslissing van de crew dan kun je contact opnemen via Privé Bericht met iemand van de crew.

2.20 Het is niet toegestaan om namens andere personen te reageren, ook niet wanneer die persoon een ban heeft.

2.21 Het op enige wijze zwart maken van mensen is niet toegestaan. Dit zal bestraft worden met een ban of permanente ontzegging van de toegang tot het spel.


Referral link

3.1 Het is verboden programma's gebruiken voor referral link kliks. Wanneer dit gebeurt zal het account permanent geblokkeerd worden.


Valsspelen

4.1 Vals spelen is ten strengste verboden. Als je een excuus geeft zoals: "Dat wist ik niet!" zullen wij het vanzelfsprekend niet geloven. Als je een fout in het spel hebt ontdekt en daarvan profiteert is dat niet toegestaan. Je kan dan een ban verwachten. Meld het ons dus!

4.2 Als je vals speelt kan je gestraft worden. Dit snap je zelf ook wel. Wij bedenken een passende straf voor je. Over deze straf gaan we niet in discussie. Als je dit wel doet kan je een nog hogere straf krijgen. Is het echt helemaal onterecht dan kan je altijd een berichtje sturen naar een admin. Let wel even op je taalgebruik en leg alles duidelijk uit!

4.3 Het opzettelijk doorsluizen van geld tussen twee verschillende accounts en/of families is verboden en zal bestraft worden. Met geld doorsluizen bedoelen wij iedere vorm van verdachte transacties waarbij geld opzettelijk doorgegeven wordt aan een medespeler en/of familie.


Crew

5.1 De crew heeft het recht om jouw account te wijzigen of te verwijderen. Hier kan niet over worden gediscussieerd.

5.2 De crew heeft rechten om alles te zien en te doen. Zij kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld.

5.3 We zullen proberen als crew alles te regelen en zo snel als het kan. Wij zijn echter geen machines, houdt daar dan ook rekening mee.


Accounts

6.1 Accounts mogen tegen geen enkele vergoeding worden doorverkocht, mits toestemming van de crew!

6.2 Inactieve account mogen worden verwijderd. Deze worden niet terug gezet.

6.3 Het in het bezit hebben van 2 accounts is toegestaan. Meerdere accounts zijn niet toegelaten.

6.4 Een account dat is verbannen zal niet weer toegang krijgen tot de site. Ook discussiëren over een account dat verbannen heeft geen zin: mocht je het toch proberen, dan kun je zelf ook een ban verwachten.

6.5 Het is niet toegestaan om met meerdere personen op één account te spelen.


Technische fouten

7.1 De speler en/of bezoeker van ViceMaffia dient ViceMaffia of haar crewleden ten alle tijden, en direct na kennisneming ervan in kennis te stellen van enige technische en/of functionele mankementen en/of fouten aan/op ViceMaffia. Een mankement, fout, of foutieve/onjuiste gebeurtenis dient ten alle tijden, en direct na kennisneming ervan gemeld te worden, ongeacht de 'grootte' (prioriteit) van de fout, ongeacht de speler van de fout profiteert of de mogelijkheid hiertoe heeft! Deze in kennis stelling dient te gebeuren via een privé bericht op ViceMaffia aan één van de crewleden, of via het contactformulier. Deze verplichting geldt ook wanneer het een vermoeden van bovenstaande situatie betreft.

7.2 De speler kan geen aanspraak maken op enige goederen en/of vergoeding, in welke vorm dan ook, na een foute toezegging en/of foutieve informatievoorziening veroorzaakt door een in 5.1 beschreven situatie in de website en/of het belsysteem. ViceMaffia kan deze vergoeding echter wel toekennen, als zij deze nodig acht.

7.3 Vals spelen is ten strengste verboden. Onder vals spelen wordt o.a. verstaan: het gebruik maken van (delen van) het spel op een wijze waarop deze niet bedoelt is, het misbruik maken van een (al dan niet bij de crew bekende) fout (zoals deze bij artikel 7.1 is beschreven). Bij deelname aan het spel gaat elke speler akkoord met de gestelde regels en voorwaarden.

7.4 ViceMaffia is niet verantwoordelijk voor gevolgen van en/of enige schade opgelopen door het gebruik en/of het bezoeken van de website ViceMaffia of de daaraan verbonden diensten.

7.5 Bij het eventuele falen, onvoldoende vergoeding (miscalculatie), of enig andere foutieve gebeurtenis bij de aankoop van belcredits dient de koper hiervan direct melding te maken via het contact formulier op ViceMaffia, met daarin de datum en tijd van de (poging tot) aankoop, en aanvullende gegevens over deze aankoop (zoals telefoonnummer bij telefonische betaling, rekeningnummer bij betaling via iDeal, etc) daarbij duidelijk vermeld. Bij onvoldoende informatievoorziening zal ViceMaffia de transactie niet kunnen traceren en dus de zal de fout niet hersteld kunnen worden. ViceMaffia is echter niet verantwoordelijk voor de gevolgen en/of welke schade dan ook, als gevolg van het falen van en/of een fout of mankement bij de aankoop van belcredits, op welke wijze dan ook.


Veiligheid

7.1 Zorg er voor dat je wachtwoord niet makkelijk te kraken is voor anderen. Plaats ook geen openbare gegevens van jezelf op de website. Alles is op eigen risico!


Prijzen

8.1 De prijzen en hun weergegeven (winkel)waarde worden aan het begin van een ronde vastgesteld op basis van de dan geldende adviesprijs.

8.2 Prijzen worden uitbetaald aan winnaars die volgens deze voorwaarde gespeeld hebben.

8.3 ViceMaffia in niet aansprakelijk voor eventuele prijsdalingen van de prijzen. De prijzen die aan het begin van de ronde zijn vastgesteld, zullen hoe dan ook uitgekeerd worden, ongeacht de eventuele waardedaling van deze prijzen.


Belcredits

9.1 Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te vragen aan hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers om deel te nemen aan het spel en/of het gebruik van de belcredit optie. Deze toestemming moet ten alle tijden door (de crew van) ViceMaffia geverifieerd kunnen worden, op moment dat dit nodig acht.

9.2 De aankoop van belcredits middels een mobiele telefoon kan, afhankelijk van de provider van de deelnemer, duurder uitvallen, gelet op de extra kosten die sommige providers alsnog berekenen voor de SMS of beltijd.

9.3 Belcredits en/of aangeschafte virtuele producten en/of diensten zijn in geen enkel geval retourneerbaar, en dus niet inwisselbaar tegen echte valuta, dus ook niet na (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst, tegenvallende resultaten, of wijzigingen in het spel, de overeenkomst, waarde/prijs van producten of welke andere onvoorziene omstandigheid dan ook.

9.4 ViceMaffia behoudt zich het recht de prijs en/of waarde van belcredits en/of de met belcredits aan te schaffen virtuele producten en/of diensten ten alle tijden te mogen wijzigen. Hiervan zal ViceMaffia tijdig berichtgeving over doen, zodat deelnemers hun reeds aangekochte belcredits nog in een redelijke termijn kunnen spenderen.

9.5 ViceMaffia kan niet verantwoordelijk gehouden worden bij de eventueel geleden schade opgelopen bij een wijziging van de prijs dan wel waarde van de virtuele producten en/of diensten waarbij deelnemers nog eerder aangeschafte belcredits in bezit hebben.


Aansprakelijkheid

10.1 Onder ViceMaffia valt de website www.vicemaffia.nl en/of de daaraan verbonden eigenaar.

10.2 De inhoud van ViceMaffia is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

10.3 Aan de op de website ViceMaffia aangeboden diensten, media en/of informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

10.4 ViceMaffia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie.

10.5 ViceMaffia aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden, dus ook niet voor fouten en/of gebreken afkomstig van of veroorzaakt door derden.

10.6 ViceMaffia heeft het recht de informatie en diensten van de website zonder enige vooraankondiging te wijzigen.

10.7 Websites die toegankelijk zijn vanuit ViceMaffia zijn niet door ViceMaffia gecontroleerd of goedgekeurd en zal daar niet aansprakelijk voor gesteld kunnen worden.

10.8 ViceMaffia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

10.9 ViceMaffia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade, opgelopen door de informatie en/of media die door gebruikers van ViceMaffia wordt verspreid op/via/rondom ViceMaffia

10.10 De plaatser van een tekst, afbeelding, of welke media dan ook, op de website ViceMaffia, aanvaardt alle aansprakelijkheid voor al de door hem/haar geplaatste zaak/zaken. Indien er sprake is van een overtreding, met bijkomst van een justitieel orgaan, zal ViceMaffia alle gegevens van de plaatser die bij haar bekend zijn, op verzoek onmiddelijk verstrekken, zonder daar de plaatser van in kennis te stellen.

10.11 ViceMaffia zal alle mogelijke middelen gebruiken om haar regels en het Nederlands wetboek te handhaven op haar website, maar zal in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet of te laat verwijderen en/of aanpassen van teksten, afbeeldingen of welke media dan ook, afkomstig van derden, die in strijd zijn met de gestelde regels en/of de wet.


Beëindigen van de overeenkomst

11.1 Hieronder valt het ontzeggen van toegang tot het spel en/of het verwijderen van een account door (een crewlid van) ViceMaffia, om welke reden dan ook, al dan niet op eigen verzoek.

11.2 De beslissing hierover is onherroepbaar, tenzij het beëindigen van de overeenkomst een verzoek is geweest van de speler zelf. De crew zal dan beslissen of de overeenkomst hersteld zal gaan worden. Het is dus niet gezegd dat, in het geval van verwijdering op verzoek, de speler deze actie op elk moment ongedaan kan maken. Een nieuwe overeenkomst kan aangegaan worden (een nieuw account registreren), mits de beëindiging op verzoek is geweest van de speler.

11.3 De overeenkomst kan ten alle tijden worden stopgezet door ViceMaffia, zonder tussenkomst van de gebruiker.

11.4 Eventuele schade die is ontstaan bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst is nimmer te verhalen op ViceMaffia.

11.5 Bij het aanmelden gaat men akkoord dat er informatie kan en mag worden verstrekt aan de benadeelde (dan wel zijn/haar advocaat of de justitie) wanneer het burgerlijk wetboek niet wordt nageleefd.

11.6 Als de informatie van een gebruiker wordt verstrekt aan de benadeelde (dan wel zijn/haar advocaat of de justitie) en de rechter oordeelt dat deze gebruiker in het gelijk wordt gesteld is ViceMaffia nimmer aansprakelijk volgens het College Bescherming Persoonsgegevens.

11.7 Interne procedures die gevoerd worden op grond van de regeling bescherming persoonsgegevens ViceMaffia zijn kosteloos.

11.8 Procedures die gevoerd worden bij de rechtbank zijn dat niet en komen - in ieder geval - in eerste instantie voor rekening van betrokkene.

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden? Contacteer dan een crewlid.