killer3

U bent nieuw?

Maak dan snel
een speler aan!
Regels

Met het aanmelden op Crimedeals gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en regels. Het niet navolgen van de regels kan consequenties hebben.

 

1. Algemeen

1.1 Crimedeals maakt bij aanmelding van een account gebruik van een unieke activatie code. Zonder deze code kunt u niet spelen op Crimedeals.

1.2 Bij het niet naleven van de onderstaande genoemde voorwaarden is Crimedeals genoodzaakt om u te straffen. Welke straffen Crimedeals hanteert kunt u nalezen in artikel 5.

1.3 Uw privégegevens worden ten alle tijden geheim gehouden en worden niet bekendgemaakt aan derden. Tenzij er misbruik wordt gemaakt van Crimedeals doormiddel van reclame.

1.4 Crimedeals heeft het recht ten alle tijden wijzigingen door te brengen in het spel, ook tijdens een ronde.

1.5 Crimedeals behoudt zich het recht het spel ten alle tijden te kunnen resetten.

1.6 Geen, van opgenomen afbeeldingen of teksten, mag worden gekopieerd, opgeslagen, verzonden, verspreid, en/of openbaar gemaakt worden.

1.7 De eigenaar is ten aller tijde gerechtigd om deze regels aan te passen zonder hierover de spelers te informeren. Mocht het toch voorkomen dat wij u op de hoogte willen stellen van de vernieuwingen dan kunt u dit lezen op de pagina ‘laatste nieuws’.

 

2. Interacties met andere gebruikers

2.1 Het publiceren, het verspreiden of het openbaarmaken van een tekst, een bericht of enig andere manier van discriminerende uitlating is verboden.

2.2 Het is verboden andere spelers lastig te vallen.

2.3 Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag (schelden, beledigen) wordt dit bestraft.

 

3. Chat- en persoonlijke berichten

3.1 Het is verboden om je MSN via de chat door te geven.

3.2 Het is verboden om persoonlijke gegevens van een persoon te verspreiden op Crimedeals, zonder dat hij/zij hier van op de hoogte is.

3.3 Het is verboden om een link en/of spelnaam in de chat te plaatsen.

3.4 De chat mag niet worden gebruikt om onderwerpen te bespreken buiten het spel.

3.5 Het is niet toegestaan om reclame voor Crimedeals te maken waar dit niet is toegestaan. Ontvangen wij hier een melding van dan zal u worden gewaarschuwd en eventueel een straf worden opgelegd.

 

4 Technische fouten

4.1 Crimedeals is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen door het gebruik van de website.

4.2 Crimedeals is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, geleden door het falen en/of door de technische storingen bij het kopen van credits.

 

5. Valspelen en straffen

5.1 Het is niet toegestaan om meer dan 1 account op één IP-adres te hebben. Wordt u hierop betrapt dan zullen al uw accounts worden verwijderd.

5.2 Bij overtreden van artikel 2 lid 1, lid 3 en artikel 3 zal er een communicatieban worden ingesteld. De tijd hiervan is afhankelijk van de ernst. Worden er naar de eerste straf nog overtredingen begaan met betrekking tot de genoemde artikelen dan zal er een complete ban worden ingesteld.

5.3 Bij het overtreden van artikel 2 lid 2 zal de speler zonder waarschuwing direct worden geband en word het account verwijderd.

5.4 Bij een  complete ban word de toegang tot Crimedeals volledig ontnomen en de openstaande credits zullen niet meer uit gegeven kunnen worden. Lees verder bij artikel 7 lid 2.

 

6. Accounts

6.1 Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor zijn account en op welke wijze deze wordt gebruikt.

6.2 Accounts kunnen worden verwijderd na maanden van inactiviteit. U wordt hiervan altijd eerst op de hoogte gesteld, middels een persoonlijk bericht op Crimedeals. Mocht u niet reageren op dit bericht dan zal het account worden verwijderd.

6.3 Crimedeals heeft het recht je account te mogen wijzigen of verwijderen zonder enkele reden of u hiervan op de hoogte te stellen.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Crimedeals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor credits (belcredits) die verloren zijn gegaan door een spel reset.

7.2 Crimedeals is niet aansprakelijk voor credits (belcredits) die verloren zijn gegaan door een ban.

7.3 Crimedeals is nooit aansprakelijk voor schade die is geleden aan derden.

 

8. Leeftijd

8.1 Spelers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers om het spel te mogen spelen en credits te mogen aanschaffen.