De Prijzen

maffia rampage

 1e plek

€ 40


2e plek

€20


3e plek

€10

 


4e plek

2000 credits


5e plek


1000 credits

 

 


Algemene toepassingen

 

Deze regels zijn van toepassing op iedereen die deelneemt aan, en/of geregistreerd is op Maffia-rampage.

Bij het niet naleven van de voorwaarden en/of regels is Maffia-rampage gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te beëindigen waarbij de in artikel 1.9 gestelde voorwaarden van kracht zullen zijn.

Bij aanmelding accepteert de deelnemer dat de ingevulde gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van e-mail welke afkomstig is van Maffia-rampage, gericht aan het ingevulde e-mailadres. Het geven van uw emailadres in de chat en in persoonlijke berichten is niet toegestaan. Dit kan resulteren in een ban.

Onder crew valt de eigenaar, website beheerders (admins, mods, etc.) en ieder ander die Maffia-rampage beheert.

Elke gebruiker dient de aanwijzingen van ieder crewlid op te volgen! het tegenspreken van een crew lid is niet toegestaan. het in twijfel trekken van de organisatie kan resulteren in een onvoorwaardelijke ban, nader te bepalen door het betreffende crewlid.

Maffia-rampage behoudt zich het recht het spel te resetten, hierbij zullen alle spelers weer vanaf begin af aan moeten beginnen hiervan zal tijdig berichtgeving over gedaan worden.

Zorg dat je wachtwoord bij niemand bekend is, en ook niet makkelijk te raden of achterhalen is. Maffia-rampage  is nimmer aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik, dan wel misbruik, van je account wordt veroorzaakt. Echter, bij oneigenlijk gebruik, dan wel misbruik van een account kunnen niet alleen het misbruikte account verbannen worden maar ook de accounts van de misbruiker.

Geen van de in de afzonderlijke pagina's van deze website opgenomen afbeeldingen of teksten mag worden gekopieerd, opgeslagen, verzonden, verspreid, en/of openbaar gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van de desbetreffende media.

Maffia-rampage zal nimmer verplicht kunnen worden tot restitutie van (abonnements)gelden en Credits die verschuldigd zijn. Ook niet bij tegenvallende resultaten, of indien enige voorwaarde is overtreden of indien Maffia-rampage  gedurende een korte of langere tijd niet of, gedeeltelijk niet, bereikbaar is.

Valsspelers & chanteren is ook ten strengste verboden. Als jij iemand ziet die zich niet aan de regels houdt licht dan iemand van de crew in!

Er mogen en kunnen grote of kleine, al dan niet spelinhoudelijk wijzigingen in het spel plaatsvinden, ook tijdens een ronde zonder dat Maffia-rampage verplicht is tot compensatie van eventueel opgelopen nadeligheid bij accounts en/of families. Het in bezit hebben, dan wel inloggen en/of spelen op meer dan één (1) account en/of met meer dan één (1) persoon is niet toegestaan. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door de crewleden. Maffia-rampage behoudt zich het recht om in het geval van een lid met meer dan het aantal accounts dan toegestaan en/of aangeschaft, zo veel accounts te verwijderen, totdat het betreffende lid aan zijn/haar maximum aantal accounts bezit. Welke accounts verwijderd worden, is naar keuze van (de crew van) Maffia-rampage (en kan dus ook het 'grootste' dan wel 'beste' account van het lid betreffen. Deze acties zijn niet ongedaan te maken. Het samen in een familie zitten met 1 IP adres is niet toegestaan.