U bent nieuw?

Maak dan snel
een speler aan!
Regels

1.1 Deze regels zijn van toepassing wanneer je deelneemt aan Straat-Wereld

1.2 Bij het niet naleven van de voorwaarden en/of regels is Straat-Wereld gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te beëindigen.

1.3 Het is ten strengste verboden om op de website enige vorm van haat, discriminatie of iets in deze richting te publiceren. Overtredingen worden zwaar gestraft en kunnen gemeld worden bij een deelnemer van de crew die hier op zijn of haar plaats een beslissing over kunnen nemen.

1.4 Bij aanmelding accepteert de deelnemer dat de ingevulde gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van e-mail welke afkomstig is van Straat-Wereld, gericht aan het ingevulde e-mail adres.

1.5 Boos worden op iemand omdat hij/zij jou heeft aangevallen is niet de bedoeling! Ga niet dreigen! Het hoort bij het spel. Straat-Wereld mag ten alle tijden een lid van de site verbannen door het dreigen of boos worden op iemand anders.

1.6 Voor het melden van valsspelers kunnen beloningen worden gegeven. Wij zijn hier echter niet verplicht toe!

1.7 Elke gebruiker dient de aanwijzingen van een crewlid op te volgen. Gebeurt dit niet, dan mag Straat-Wereld die persoon blokkeren van de site.


Communicatie

2.1 Discriminerende, racistische of seksueel getinte uitlatingen zijn strikt verboden.

2.2 Het plaatsen van foto's, die niet van hem/haar zelf betreffen, groepsfoto's, seks gerelateerde foto's, naaktfoto's of enige op welke wijze dan ook aanstootgevende beelden en/of uitlatingen zijn verboden.

2.3 Uitlatingen met doel of tot gevolg het aantasten van de waardigheid van een persoon zijn verboden.

2.4 Het bedreigen, beledigen of het kwetsen van andere personen is niet toegestaan.

2.5 Het al dan niet valselijk beschuldigen van mensen is niet toegestaan. Als je iemand ergens van verdenkt, meld dit dan aan een van de  moderators of admins.

2.7 Controleer voordat je een nieuw topic opent of jouw vraag of opmerking al eerder aan bod is gekomen en zorg ervoor dat je het topic plaatst in de daarvoor bestemde categorie.

2.8 Het plaatsen van dubbele en/of nutteloze berichten is verboden.

2.9 Het is verboden reclame te maken voor je secret link via het forum.

2.10 Het promoten van andere websites op waardoor Straat-Wereld wordt benadeeld is verboden en zal bestraft worden, en kan lijden tot permanent ban.

2.11 De voertaal op het forum is Nederlands, probeer je bericht zo duidelijk en correct mogelijk te formuleren en maak geen overmatig gebruik van hoofdletters, leestekens of emoticons.

2.12 Voor het niet naleven van de regels in het forum kan een ban worden uitgedeeld. Naar de zwaarte van de overtreding zal je voor een bepaalde tijd toegang tot het spel ontzegd worden.

2.13 Het openbaar maken van Privé Berichten is ten strengste verboden. Het is dus niet de bedoeling dat je een Privé Bericht plaatst op het forum. Wanneer dit wel gedaan wordt zal dit bestraft worden met een ban van de toegang tot het spel.

2.14 Het openlijk ter discussie stellen of het in twijfel trekken van de beslissingen van de crew is niet toegestaan, dit kan bestraft worden met een ban of de toegang tot het spel kan ontnomen worden. Indien je het niet eens bent met een beslissing van de crew dan kun je contact opnemen via Privé Bericht met iemand van de crew.

 

 


Valsspelen

4.1 Vals spelen is ten strengste verboden. Als je een excuus geeft zoals: "Dat wist ik niet!" zullen wij het vanzelfsprekend niet geloven. Als je een fout in het spel hebt ontdekt en daarvan profiteert is dat niet toegestaan. Je kan dan een ban verwachten. Meld het ons dus!

4.2 Als je vals speelt kan je gestraft worden. Dit snap je zelf ook wel. Wij bedenken een passende straf voor je. Over deze straf gaan we niet in discussie. Als je dit wel doet kan je een nog hogere straf krijgen. Is het echt helemaal onterecht dan kan je altijd een berichtje sturen naar een admin. Let wel even op je taalgebruik en leg alles duidelijk uit!

4.3 Het opzettelijk doorsluizen van geld tussen twee verschillende accounts en/of families is verboden en zal bestraft worden. Met geld doorsluizen bedoelen wij iedere vorm van verdachte transacties waarbij geld opzettelijk doorgegeven wordt aan een medespeler en/of familie.


Crew

5.1 De crew heeft het recht om jouw account te wijzigen. Hier kan niet over worden gediscussieerd.

5.2 De crew heeft rechten om alles te zien en te doen. Zij kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld.

5.3 We zullen proberen als crew alles te regelen en zo snel als het kan. Wij zijn echter geen machines, houdt daar dan ook rekening mee.


Accounts

6.1 Het in het bezit hebben van 1 account is toegestaan. Meerdere accounts zijn niet toegelaten. Heb je een zus(je) en of broer(tje) stuur dan een bericht naar de eigenaar, misschien word er een uitzondering gemaakt.

6.2 Een account dat is verbannen zal niet weer toegang krijgen tot de site. Ook discussiëren over een account dat verbannen heeft geen zin: mocht je het toch proberen, dan kun je zelf ook een ban verwachten.

6.3 Het is niet toegestaan om met meerdere personen op één account te spelen. Hierdoor kunnen wij jouw verdenken als een dubbel account.


Technische fouten

7.1 Vals spelen is ten strengste verboden. Onder vals spelen wordt o.a. verstaan: het gebruik maken van (delen van) het spel op een wijze waarop deze niet bedoelt is, het misbruik maken van een (al dan niet bij de crew bekende) fout. Bij deelname aan het spel gaat elke speler akkoord met de gestelde regels en voorwaarden.


Prijzen

8.1 Prijzen waarmee je ingame producten wint worden niet in contanten uitbetaald.

8.2 Straat-Wereld in niet aansprakelijk voor eventuele prijsdalingen van de prijzen. De prijzen die aan het begin van de ronde zijn vastgesteld, zullen hoe dan ook uitgekeerd worden, ongeacht de eventuele waardedaling van deze prijzen.


Callcredits

9.1 Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te vragen aan hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers om deel te nemen aan het spel en/of het gebruik van de callcredit optie. Deze toestemming moet ten alle tijden door (de crew van) Straat-Wereld geverifieerd kunnen worden, op moment dat dit nodig acht.

9.2 Straat-Wereld kan niet verantwoordelijk gehouden worden bij de eventueel geleden schade opgelopen bij een wijziging van de prijs dan wel waarde van de virtuele producten en/of diensten waarbij deelnemers nog eerder aangeschafte callcredits in bezit hebben.